top of page
Aangesloten bij
blok nvm.png

NVM Business

Sterk in Taxaties is lid van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (NVM) en lid van de vakgroep NVM Business welke gespecialiseerd is in commercieel vastgoed. NVM Business makelaars en taxateurs onderscheiden zich op grond van hun deskundigheid en kennis van de regionale markten waarin zij actief zijn. Hij of zij werkt dagelijks met provincies, gemeenten, ondernemers, opdrachtgevers, beleggers en gebruikers.  

blok NRVT.png

NRVT

Sinds 2016 is het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) opgericht voor het bewaken, waarborgen en bevorderen van de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van Register-Taxateurs. Het NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel en zorgt voor eenduidige gedrags- en beroepsregels en reglementen. NRVT houdt daarbij toezicht op de naleving van de gedrags- en beroepsregels, reglementen en Permanente Educatie en borgt daarmee de kwaliteit van de geregistreerde taxateurs. Daarnaast kent NRVT een eigen centraal tuchtrechtstelsel, dat voorziet in een consistente, transparante en onafhankelijke tuchtrechtspraak voor alle geregistreerde taxateurs.

TEGoVA - Sterk in Taxaties

TEGoVA

De REV-titel (Recognised European Valuer) is een kwaliteitskeurmerk voor een taxateur welke door TEGoVA wordt uitgereikt. Stichting TEGoVA Netherlands waarborgt op transparante en uniforme wijze de kwaliteit van het taxatievak en de harmonisering van taxatiestandaarden volgens de European Valuation Standards (EVS). Taxateurs van commercieel en agrarisch vastgoed, die aan EVS voldoen en met succes een opleidingstraject en beoordelingsprogramma hebben doorlopen, komen in aanmerking voor het REV-certificaat. In 34 landen zijn ca. 2.300 REV-taxateurs actief, waarvan 93 in Nederland. Taxateur Joeri Kasper ontvangt in december 2019 officieel de REV-titel.

blok TMI.png

TMI

De hoogste kwaliteitsstandaard voor bedrijfstaxaties. TMI is een kwaliteitskeurmerk wat werkt met een standaard taxatieformat Flux. Doordat taxateur met een standaard format werken, worden taxatierapporten duidelijk, transparant en vergelijkbaar. Een taxateur wordt getoetst op zijn vaardigheden voor toetreding tot het TMI met vervolgens verplichte bijscholing. De taxaties voldoen aan de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed en worden steekproefsgewijs gecontroleerd door een kwaliteitscommissie. Sterk in Taxaties kan zowel in de Commerciële module als in de Woningmodule taxaties verzorgen. De taxaties kunnen via SBR / XBRL bij diverse banken worden aangeleverd.

blok vastgoedcert.png

Vastgoed Cert

De Stichting VastgoedCert is een branchebreed platform dat zorgdraagt voor de certificatie en registratie van makelaars in onroerende zaken op basis van hun vakbekwaamheid. De Stichting VastgoedCert heeft als doel de kwaliteit en vakbekwaamheid van makelaars o.z. te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Gecertificeerde makelaars in onroerende zaken worden bij VastgoedCert op basis van hun vakbekwaamheid geregistreerd. Een VastgoedCert-registratie betekent voor een makelaar een belangrijke pré. Het VastgoedCert-keurmerk is voor zijn of haar opdrachtgevers de aanduiding dat ze op deskundigheid en vakbekwaamheid kunnen vertrouwen.​

bottom of page