top of page

Wat is TMI

De hoogste kwaliteitsstandaard voor bedrijfsmatige taxaties. Een taxateur wordt getoetst op zijn vaardigheden voor toetreding tot het TMI met vervolgens verplichte bijscholing. De taxaties voldoen aan de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed en worden steekproefsgewijs gecontroleerd door een kwaliteitscommissie. Sterk in Taxaties kan zowel in de Commerciële module als in de Woningmodule taxaties verzorgen. 


Kijk voor meer informatie op taxatiemanagementinstituut.nl

AANGESLOTEN BIJ

TMI
blok TMI.png
bottom of page