top of page

Wat is Nederlands Register Vastgoed Taxateur?

Sinds 2016 is het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) opgericht voor het bewaken, waarborgen en bevorderen van de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van Register-Taxateurs. Het NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel en zorgt voor eenduidige gedrags- en beroepsregels en reglementen. NRVT houdt daarbij toezicht op de naleving van de gedrags- en beroepsregels, reglementen en Permanente Educatie en borgt daarmee de kwaliteit van de geregistreerde taxateurs. Daarnaast kent NRVT een eigen centraal tuchtrechtstelsel, dat voorziet in een consistente, transparante en onafhankelijke tuchtrechtspraak voor alle geregistreerde taxateurs.


Kijk voor meer informatie op nrvt.nl

AANGESLOTEN BIJ

NRVT
blok NRVT.png
bottom of page