top of page

Per 1 januari 2023 dient ieder kantoor, groter dan 100 m², minimaal een energielabel C te hebben. Dit betekent een energie-index van 1,3 of beter. Als het pand niet voldoet aan deze eis, mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor worden gebruikt. Per 1 januari 2030 dient ieder kantoor, groter dan 100 m², zelfs minimaal een energielabel A te hebben.

Er zijn een drietal uitzonderingen van toepassing op deze wetgeving:

  • Het kantoor wordt als nevenfunctie gebruikt en bedraagt minder dan 50% van het vloeroppervlak van een groter complex;

  • Het pand betreft een Rijks-/ provinciaal of gemeentelijk monument;

  • Binnen 2 jaar wordt het pand gesloopt, getransformeerd of onteigend.

Overweegt u een kantoorpand met een energielabel D of slechter aan te kopen? Wees dan kritisch en denk voorruit. Om het kantoorpand te financieren zal de bank om een plan van aanpak vragen.

De huidige vorm van energielabeling bestaat voor een groot deel uit een component installaties. Door op een natuurlijk moment slimme energiebesparingsmaatregelen te nemen kunt u als snel voldoen aan deze energielabel-C verplichting. Vervang de oude cv-installatie voor een moderne HR cv-installatie of vervang de oude TL-verlichting voor LED-verlichting en kijk kritisch naar de schakeling.

Het verdient een kanttekening dat de overheid momenteel bezig is om het energielabel meer eenduidig en betrouwbaar te maken en in lijn te brengen met de Europese regelgeving (NTA8800). Er is nog geen duidelijkheid over een eventuele overgangsregeling van het huidige systeem naar het nieuwe.

Informatie vanuit de rijksoverheid: www.rvo.nl

Label-C verplichting

voor kantoren 
in 2023
2 label c.jpg
bottom of page