top of page

Vastgoedcert, NRVT, TMI, EVS, REV, IVS, RICS, en NVM...

En, weet u waar u naar moet kijken?

De afgelopen jaren zijn er veel instanties/richtlijnen ontstaan binnen de vastgoedwereld. Zelfs voor partijen binnen de vastgoedwereld kan dit soms verwarrend zijn. Wat betekenen de afkortingen precies en wat heeft u eraan? Kort gezegd komt het erop neer dan een taxateur inschreven dient te staan bij het NRVT en dat een lidmaatschap bij TMI, RICS of REV garant staan voor transparantie en kwaliteit.

NVM is een branchevereniging voor makelaars en taxateurs evenals de concurrerende Vastgoedpro en VBO. Deze verenigingen ondersteunen de makelaars/taxateurs met juridische ondersteuning, database, verzekeringen en algemene documenten zoals privacywetgeving en WWFT.

Vastgoedcert: alle gecertificeerde makelaars dienen ingeschreven te zijn in dit register, zowel woningmakelaars, bedrijfsmakelaars als agrarische makelaars. Staat een makelaar in dit register ingeschreven, dan betreft het een makelaar met een opleiding welke getoetst is door een onafhankelijk instituut. Makelaar is geen beschermd beroep. Treft u dus een makelaar die niet ingeschreven staat bij het Vastgoedcert? Dan doet u er goed aan om navraag te doen naar de achtergrond/opleiding van deze makelaar.

IVS/EVS: Dit betreffen respectievelijk de International Valuation Standards (IVS) en de European Valuation Standards (EVS), oftewel de internationale en Europese taxatiestandaarden. Deze taxatiestandaarden zijn nagenoeg gelijk aan elkaar en beschrijven richtlijnen om tot transparante en ondubbelzinnige taxatierapporten te komen. Beide standaarden hebben een kwaliteitskeurmerk. Voor de IVS betreft dit het RICS en voor de EVS betreft dit het REV. Deze keurmerken worden uitgereikt aan taxateurs indien uit de praktijk blijkt dat de taxateur zich aan deze standaarden houdt. In beide gevallen betreft het een opleidingstraject met een schriftelijk en een mondeling examen. Zowel RICS en REV staan dus garant voor een goed taxatierapport.

 

NRVT: Sinds 2016 is dit register opgericht aangezien er nog geen register van taxateurs bestond. In dit register worden woningtaxateur, bedrijfstaxateur en agrarische taxateurs ingeschreven. Een taxateur die staan ingeschreven heeft een opleiding gevolgd, heeft praktijkervaring en voert minimaal 10 taxaties uit per jaar. Het NRVT heeft eigen reglementen gericht op de Nederlandse wetgeving, maar volgt in de basis de Internationale en Europese taxatierichtlijnen.

logo_NVM_business_staand_CMYK.png
NRVT kleur.png
vastgoedcert kleur.png
tegova kleur - logo.png
TMI logo.png

Betekenis van de

titels en afkortingen
afkortingen.jpg
bottom of page