top of page
Heerhugowaard - Sterk in Taxaties

TAXATIE IN 

Heerhugowaard

Heerhugowaard is een stad en gemeente in de streek West-Friesland, gelegen aan de oost zijde van Alkmaar. Historisch gezien hoort Heehugowaard niet bij Kennemerland maar het valt wel onder de gemeentelijke samenwerkingsregio Kennemerland via Noord-Kennemerland.

 

Het huidige Heerhugowaard is ontstaan als agglomeratie tussen de dorpen Zuid, De Noord en ’t Kruis, waarbij in eerste instantie Zuid als zelfstandige kern verdween en geheel opging in Heerhugowaard, dat begon als een lintdorp langs de Middenweg, met uitlopers langs de Van Veenweg. ’t Kruis groeide door uitbreiding in de jaren 90 van de twintigste eeuw steeds meer aan bij Heerhugowaard. De Noord is voor een groot gedeelte nog een losliggend dorp, allen het Zuiden is opgegaan in Heerhugowaard.

 

Heerhugowaard heeft een aantal bedrijventerreinen: Bedrijventerrein De Zandhorst, bedrijventerrein Beveland, bedrijventerrein Stationsgebied, bedrijventerrein De Frans en bedrijventerrein De Vaandel.

 

Bedrijventerrein De Zandhorst

Het belangrijkste bedrijventerrein van Heerhugowaard waar naast industrie en opslag ook kantoren zijn toegestaan. Het bedrijventerrein bestaat uit twee delen: De Zandhorst I en De Zandhorst II. In totaal beslaan de twee terreinen ca. 130 hectare. Via de rijksweg N242 is de A9 goed te bereiken.

 

Bedrijventerrein Beveland, Stationsgebied en De Frans I De Boulevard

De bovengenoemde bedrijventerreinen worden tezamen De Boulevard genoemd. Bedrijventerrein Beveland is een gebied met een brede en gemengde bestemming (detailhandel, zorg, kantoor en horeca), veel parkeergelegenheid op eigen terrein en brede wegen. Het Stationsgebied kenmerkt zich door onderwijs, sport- en zorg alsmede appartementencomplexen. De Frans is een typisch functioneel-gemengd gebied voor het MKB. Goed bereikbaarheid vanuit Heerhugowaard, echter wel een ietwat gesloten karakter.

 

Bedrijventerrein De Vaandel

Het nieuwste bedrijventerrein in de gemeente Heerhugowaard waar volop aandacht is voor duurzaam ondernemen. Het terrein ligt ten noorden van de Westfrisiaweg. Het nieuwe bedrijventerrein ligt pal aan de N194 (onderdeel van de N23 Westfrisiaweg) en de N242 Westerweg. Hierdoor zijn de A7 en A9 eenvoudig bereikbaar. Er is parkmanagement aanwezig. Meer informatie en beschikbare kavels: www.devaandel.nl/de-vaandel

Vraag hier uw offerte aan

Het opstellen van een taxatie van uw bedrijfspand is maatwerk.

Vul hieronder de gegevens van het te taxeren pand in en ontvang binnen 24 uur een offerte met tijdsindicatie.

Sterk in Taxaties - Joeri Kasper.jpg
  • LinkedIn Joeri Kasper
bottom of page