top of page

In de praktijk wordt een waardebepaling wel eens verward met een taxatie. Bij een waardebepaling kijkt een makelaar naar de waarde van een pand met het oog om het pand in de verkoop te nemen. Aan een waardebepaling kan geen recht worden ontleend, zowel niet door de klant als door externe partij zoals een bank of accountant.

 

Een taxatie is een schriftelijk verslaglegging van de marktwaarde van een pand met een onderbouwing over hoe deze marktwaarde is opgebouwd. Deze schriftelijke vastlegging kan de bank of accountant gebruiken voor hun werkzaamheden. Het ligt er dus aan waarvoor u de waarde wilt gaan gebruiken.

 

Bent u niet 100% zeker? Vul het contactformulier in op onze website.

Het verschil tussen een

waardebepaling en een taxatie
analytics-blur-close-up-590045.jpg
bottom of page